banner

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Freselle Logistics OÜ on Eesti juhtiv äriühing logistika ja veoteenuste valdkonnas. Eesti ühe suurima sisemaa raudtee- ja konteinerterminaliga suudame pakkuda igale kliendile sobiva logistilise ja/ või kaubakäitlemise lahenduse.
Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika rakendamisega tagame oma põhiprotsesside pideva toimimise kooskõlas kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetega.
Freselle Logistics OÜ tegutsemise aluseks on logistika ja transiitteenuste kõrge kvaliteet vastavalt kõigile, sealhulgas keskkonna-alastele, kehtestatud nõuetele ja täpne vastavus kliendi nõuetele, mis võimaldab pidevalt konkurentsis püsida nii hinna ja kvaliteedi suhtega, kui klientidele pakutava teenuse tasemega. Meie hea tegevuspraktika keskendub teenuse kvaliteedi tagamisele, teenuse kvaliteedi kontrollimisele ja on suunatud kõigile kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise aspektidele. Me ennetame keskkonnareostust maksimaalselt (st kõigi meie käsutuses olevate vahenditega) ja teavitama koheselt avalikkust võimaliku keskkonnamõju osas. Freselle Logistika OÜ täidab kõiki kohustusi, mis tulenevad tellimustest, lepingutest ja seadustest ning loob tugeva aluse huvirühmade rahulolu saavutamiseks. Meie jaoks on kvaliteet klientide ja partnerite nõuetele vastavus ja paindlik reageerimine muutustele ümbritsevas majanduskeskkonnas, mis väljendub oma tegevuse pideva parendamise põhimõttes. Iga töötaja vastutab kliendi (sh sisemise kliendi) ees isiklikult oma töö tulemuste eest. Oma töötajate pädevuse säilitamine tugineb süstemaatilisel koolitusel ja vajalike motivatsioonisüsteemide rakendamisel.